Nederlands

Stedumermaar 6
9735 AC Groningen
Nederland

Privacystatement De Noorderbrug

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is De Noorderbrug verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
De Noorderbrug registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan De Noorderbrug de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.

Toegang tot persoonsgegevens
De Noorderbrug biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan De Noorderbrug u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. De Noorderbrug biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.
Op verzoek verleent De Noorderbrug de bezoeker van de website toegang tot deze persoonsgebonden informatie. De Noorderbrug biedt de bezoeker de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u toegang wensen tot uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met De Noorderbrug.

Internetsites van derden
Op de website van De Noorderbrug kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit privacystatement is niet van toepassing op de (gelinkte) websites van derden. De Noorderbrug draagt geen verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites, en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen
De Noorderbrug behoudt zich het recht om de tekst van dit privacystatement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.